PRACUJ Z NAMI W TROSCE O LEPSZY KLIMAT.


Produkujemy jedne z najbardziej wydajnych pomp ciepła na rynku. Wyłączamy światło gdy nie jest konieczne.
Ma to dla nas znaczenie, tak działamy.

Co nas wyróżnia jako pracodawcę

DIGITALISIERUNG
DIGITALIZACJA
Rozwijamy digitalizację. W naszych produktach, usługach i procesach.
INTERNATIONALITÄT
MIĘDZYNARODOWY CHARAKTER
Odnosimy sukcesy na całym świecie. Dbają o to silne międzynarodowe zespoły.
ROZWÓJ OSOBISTY
Systematycznie wspieramy rozwój pracowników. Poprzez programy szkoleniowe.
 NACHHALTIGKEIT
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Tworzymy przyszłość, w której warto żyć. W wielkich projektach i małych czynnościach.
 NACHHALTIGKEIT
KULTURA
Utrzymujemy dobre relacje oparte na szacunku i współpracy. Nasi pracownicy tworzą Jeden międzynarodowy zespół.
Diversity
RÓŻNORODNOŚĆ I POLTYKA WŁĄCZANIA
Tworzymy równe szanse i odpowiednie warunki dla wszystkich pracowników. Podnosimy świadomość i poszerzamy wiedzę o tym przez szkolenia i inne inicjatywy.
Czy chcesz przyjąć odpowiedzialność za przyszłość?
Witamy w Vaillant Group!
Pracując w Vaillant Group, przyjmujesz odpowiedzialność za jutro. Każdy przyczynia się do realizacji wizji lepszego klimatu wewnątrz każdego domu i w otaczającym go świecie – na wielką i małą skalę: pracujemy nad złożonymi, wysoko efektywnymi rozwiązaniami dla rynków na całym świecie. W codziennej pracy dbamy o to, aby oszczędnie zużywać energię, ograniczać zużycie papieru i generowanie odpadów plastikowych. Jesteśmy z tego dumni i bardzo o to dbamy.
Tutaj podchodzisz odpowiedzialnie do przyszłości – swojej własnej i całej planety. Oferujemy możliwości, aby to osiągnąć.

Zrównoważony rozwój

Zmieniamy świat tworząc wysokiej jakości produkty. Kiedy tylko możemy stosujemy materiały wielokrotnego użytku. Liczy się jedno i drugie. To wszystko my.
Naszą wizją jest troska o lepszy klimat dla ludzi i środowiska. Zrównoważony rozwój i działanie w tym kierunku to nasz najwyższy priorytet. Tak mówimy i tak działamy. Rzut oka na naszą firmową codzienność pokazuje równowagę w zakresie zarówno takich projektów jak partnerstwo z SOS Wioski Dziecięce czy w naszym innowacyjnym asortymencie. Produkt Green IQ to produkt wysoko zaawansowany energetycznie w inteligentnie połączonej technologii. Jednak małe działania w codziennej pracy także mają znaczenie. Dlatego nasi pracownicy wyłączają światło po spotkaniach, a drukujemy tylko to, co musi być na papierze. Jest wiele innych przykładów ekologicznej postawy w naszych fabrykach na całym świecie. Nasi pracownicy są świadomi, że w Vaillant Group mogą uczynić nasz świat nieco lepszym. Dołącz do nas!
Zrównoważony rozwój w praktyce: nasz program S.E.E.D.S.
Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju tworzą program: S.E.E.D.S. – dotyczy on Środowiska, naszych Pracowników, Produktów oraz Społeczeństwa. Zgodnie S.E.E.D.S. realizujemy nasze cele. Z niego wynikają konkretne działania, a wyniki podlegają stałej analizie.
Wyjątkowe zaangażowanie
W 2015 r. Grupa Vaillant otrzymała niemiecką Nagrodę Zrównoważonego Rozwoju dla najbardziej ekologicznej dużej firmy.

Międzynarodowy charakter

Pracujemy w miedzynarodowym zespole składającym się z 16.000 współpracowników z 70 narodowości. Umożliwiamy pracę w systemie hybrydowym. Liczy się jedno i drugie. To wszystko my.
Jesteśmy globalną firmą, która sprzedaje produkty w około 60 krajach, prowadzi 10 zakładów produkcyjnych i badawczych w 6 krajach Europy i w Chinach. Zatrudniamy międzynarodowe zespoły, które dbają o optymalne spełnienie różnych wymagań klientów. Nasi pracownicy doceniają związaną z tym wymianę zawodową i kulturową. To poszerza horyzonty, tworzy nowe bodźce i wspiera rozwój osobisty i zawodowy. Istotnym elementem tego procesu są międzynarodowe wideokonferencje. Daj się zainspirować naszym TEAM SPIRIT.

Digitalizacja

Drukujemy prototypy w technologii 3D. Efektywność w naszej pracy to nasz codzienny standard. To wszystko się liczy. To wszystko my.
Przyszłość jest cyfrowa – dotyczy to też branży grzewczej i klimatyzacji. Stosujemy najnowocześniejsze wyposażenie produkcyjne, innowacyjne technologie i cyfrowe procesy. Zawsze z myślą o tworzeniu innowacji, bardziej efektywne korzystanie z energii, oszczędzanie zasobów i ułatwianie codziennego życia w domach naszych klientów. Dzięki temu Vaillant Group jest innowacyjnym pracodawcą z przyszłością i stawia przed ekspertami fascynujące cyfrowe wyzwania. Weź udział w tworzeniu przyszłość w jednym z naszych cyfrowych zespołów.
Inteligentne rozwiązania w Vaillant Group
Poniższe przykłady wskazują, jak korzystamy z potencjału cyfryzacji w praktyce:
Przez platformy w chmurze dostosowujemy ogrzewanie pomieszczeń i przygotowanie ciepłej wody do życzeń mieszkańców domu. Umożliwia to klientom ustawienie preferowanej temperatury ciepłej wody za pomocą telefonu w drodze.
Opracowanie produktów jest także coraz częściej cyfrowe. Korzystamy na przykład z technologii druku 3D, aby produkować, modyfikować i optymalizować prototypy, szybko i dokładnie.

Kultura organizacyjna

Podejmujemy ekologiczne decyzje od 145 lat oraz integrujemy naszych pracowników.
PPromujemy kulturę korporacyjną opartą na otwartości, w której wszyscy traktują się z szacunkiem, uczciwością i wzajemnie się wspierają. Nasi pracownicy postrzegają siebie jako część Jednego międzynarodowego zespołu. Wielu z nich pracuje u nas wiele lat i przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie młodszym współpracownikom. Ta kultura partnerstwa wynika z wartości Vaillant Group: przedsiębiorczości, rzetelności, zaufania i pasji. Te wartości jednoczą naszych pracowników na całym świecie w silną i trwałą wspólnotę, która zapewnia skuteczną realizację wizji i celów Vaillant Group. Stań się częścią naszego zespołu.

Rozwój pracowników

Umożliwiamy naszym pracownikom rozwój kariery w strukturach firmy. Zachęcamy wszystkich współpracowników do wzajemnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Ma to dla nas znaczenie, tak działamy.
Edukacja
W dzisiajeszych czasach nieustanne dokształcanie ma duże znaczenie. Szybkie tempo zmian wymaga aktualizacji wiedzy i kompetencji. Vaillant Group umożliwia pracownikom zdobywanie wiedzy przy użyciu nowoczesnych metod nauczania w ramach Akademii Vaillant Group. Dzięki temu wspieramy pracowników w zdobywaniu co raz szerszych kwalifikacji przydatnych w pracy oraz rozwiajniu umiejętności społecznych. Promujemy ustawiczne uczenie się naszych pracowników oraz networking.
Rozwój talentów
Rozwój talentów to także jeden z głównych priorytetów Vaillant Group. W naszej organizacji funkcjonuje program rozwoju talentów, którego celem jest rozwój karier zawodowych pracowników nim objetych oraz wspieranie ich w budowaniu sieci kontaktów w Vaillant Group. To nasz sposób na podnoszenie kwalifikacji naszych obecnych i przyszłych managerów i systematycznie przygotowujemy ich do wykonywania coraz bardziej złożonych zadań. Dzięki temu możemy awansować własnych pracowników na stanowiska managerskie - czy interesuje Cię taka przygoda?

Różnorodność i włączanie

Szanujemy wartości naszych pracowników bez względu na ich pochodzenie i przeszłość oraz umorzliwiamy im udział w akcjach informacyjnych w zakresie różnorodności i włączania. Ma to dla nas znaczenie, tak działamy.
Różnorodność kształtuje naszą codzienność. Pracują u nas ludzie 70 narodowości o różnych kwalifikacjach. Początkujący obok doświadczonych specjalistów, studenci i absolwenci, pracownicy na część etatu i na pełny etat. Wszyscy mają indywidualne zalety i pomysły na przyszłość osobistą i zawodową. Uwzględniamy to, różnicując w równym stopniu rozwój pracowników. Pomagamy pracownikom rozwijać się w celowy sposób: zdobywać kwalifikacje przydatne w pracy i poszerzać umiejętności społeczne. Staramy się wspierać podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników oraz networking.
Troszczymy się o przyszłość pracowników.
Pracodawca
którego wybieram
0
wypadków w pracy
100%
Wspieramy rozwój indywidualny

Benefity

DIGITALISIERUNG
INTEGRACJA
Spotkania firmowe
 NACHHALTIGKEIT
ZDROWIE
Prywatna opieka medyczna
WORK-LIFE-BALANCE
WORK-LIFE BALANCE
Możliwośc pracy zdalnej, ruchomy czas pracy.
 NACHHALTIGKEIT
INNE ŚWIADCZENIA
Dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do aktywności sportowo - kulturowych, nagrody jubileuszowe, premie oraz nagrody.
ROZWÓJ ZAWODOWY
Szkolenia indywidualne i grupowe, krajowe i zagraniczne, językowe oraz mozliwość udziału w międzynarodowych projektach.
Świadczenia nie są jednakowe we wszystkich krajach czy oddziałach Vaillant Group, a niektóre oddziały oferują własne świadczenia pracownicze.