Naše efektívne výrobky zabezpečujú budúcnosť, v ktorej stojí za to žiť.
A naše moderné pracoviská zaisťujú bezpečnosť našich zamestnancov.
Oboje sa počíta. Oboje sme my.
Vaillant Group stojí za inováciou a pokrokovou technológiou – to platí pre naše úspešné produkty a to platí aj pre našu výrobu ako takú. Modernými prevádzkami a postupmi, ergonomickými pracoviskami a optimálnymi procesmi garantujeme našim zamestnancom bezpečnosť pri práci a bezpečné pracoviská. Pritom preberáme veľkú zodpovednosť. Pre každého!
Naši zamestnanci pracujú na moderných ergonomických pracoviskách.
Ich zaškolenie prebieha v tréningovom centre.
Oboje sa počíta. Oboje sme my.
Vieme, že adaptácia našich nových zamestnancov na novom pracovisku je veľmi dôležitá. Preto nám ich zaškolenie a adaptácia obzvlášť ležia na srdci. S naším tímom školiteľov vytvárame najlepšie rámcové podmienky pre prácu. Vrátane firemného vzdelávania a rôznych vzdelávacích programov.
Podporujeme kariéru našich zamestnancov.
A ponúkame im vynikajúce možnosti školenia s našou Production Academy.
Oboje sa počíta. Oboje sme my.
Ako popredná svetová spoločnosť si uvedomujeme dôležitosť našich zamestnancov. Každý jeden z nich významne prispieva k ďalšiemu rozvoju – firemnému aj vlastnému. Preto ponúkame komplexnú škálu školení a programov ďalšieho vzdelávania pre výrobné oddelenia. Týmto spôsobom podporujeme kariéru, využívame potenciál a ponúkame perspektívu.
Vytvárame jedny z najmodernejších tepelných čerpadiel na trhu.
A staviame najmodernejší závod na tepelné čerpadlá na trhu.
Oboje sa počíta. Oboje sme my.
Sme vedúcou spoločnosťou na trhu v energetickom priemysle, čo znamená, že hráme kľúčovú úlohu v budúcnosti našej planéty. S naším dôrazom na obnoviteľné energie a naším zameraním na vývoj a výrobu moderných tepelných čerpadiel zabezpečujeme udržateľnú budúcnosť. A pre bezpečnú existenciu našich zamestnancov prostredníctvom moderných pracovných miest.

Vaše výhody u nás

Benefitujte z veľkých výhod, ktoré ponúkame zamestnancom. Tu je niekoľko príkladov
 NACHHALTIGKEIT
ZĽAVNENÉ VÝROBKY PRE ZAMESTNANCOV
Pri zakúpení našich výrobkov a náhradných dielov na osobné používanie dostanú naši zamestnanci zľavu.
 NACHHALTIGKEIT
DOPLNKOVÉ DôCHODKOVÉ POISTENIE NAšIM
zamestnancom ponúkame možnosť sporenia si na doplnkové dôchodkové sporenie, na ktoré ako zamestnávateľ prispievame sumou až do výšky 30€.
 NACHHALTIGKEIT
KANTÍNA A STÁNOK
V našej centrálnej kantíne sú v ponuke rôzne teplé jedlá na obed a večeru. Stánok ponúka rýchle občerstvenie, sendviče, ovocie a nápoje. V lokalitách bez kantíny sú zvyčajne ľahko dostupné reštaurácie, kaviarne alebo snack bary.
VEČIERKY
Každý rok pozývame našich zamestnancov na vianočný večierok so živou hudbou, dobrým jedlom a najmä zábavným programom. Okrem tohto pravidelného dátumu sa oslavujú tiež výročia.
Vaillant Group in Social Media
linkedin
VAILLANT GROUP NA LINKEDIN
Vytvorte si kontakty, nájdite prácu a uchádzajte sa o ňu priamo
Samozrejme sú v našej spoločnosti vítaní všetci bez ohľadu na vek, pohlavie, vierovyznanie a iné kritéria. Aby sme dosiahli lepšiu zrozumiteľnosť, nepoužívame štýl písania špecifický pre nejaké pohlavie. Všetky osobné označenia na webstránke (a všetkých spojených dokumentoch) sú neutrálne k pohlaviu.