PRACOVAŤ VO VAILLANT GROUP. STARÁME SA O LEPŠIU KLÍMU.


Vyvíjame jedno z najúčinnejších tepelných čerpadiel na trhu. A zapíname svetlá iba v prípade potreby. Oboje sa počíta. Oboje sme my.

Čo nás robí iným zamestnávateľom

DIGITALISIERUNG
DIGITALIZÁCIA
Podporujeme digitalizáciu. Našich výrobkov, služieb a procesov.
 NACHHALTIGKEIT
UDRŽATEĽNOSŤ
Angažujeme sa pre budúcnosť s dobrým životom. S veľkými projektmi a malými opatreniami.
INTERNATIONALITÄT
MEDZINÁRODNOSŤ
Sme úspešní po celom svete. Je to vďaka našim silným medzinárodným tímom.
 NACHHALTIGKEIT
KULTÚRA
Udržiavame férové, úctivé a tímové vzťahy. Naši zamestnanci sa považujú za veľkú, medzinárodnú rodinu.
OSOBNÝ ROZVOJ
Systematicky podporujeme našich zamestnancov v ich rozvoji. S individuálnou kvalifikáciou a rozvojovými programami.
Chcete prijímať zodpovednosť za budúcnosť?
Tak vitajte vo Vaillant Group!
Pracovať vo Vaillant Group znamená prijímať zodpovednosť za zajtrajšok. Každý prispieva k realizácii vízie lepšej klímy pre ľudí v ich domovoch a pre životné prostredie - v malej, ako aj veľkej miere: Pracujeme na komplexných, vysoko efektívnych riešeniach pre naše medzinárodné trhy. A venujeme pozornosť úspornému využívaniu energie, znižovaniu spotreby papiera a znižovaniu plastového odpadu pri našej každodennej práci. Preto je práca v našej spoločnosti omnoho viac, než len finančné a kariérne hľadisko. Nie je preto vôbec zvláštne, že naši zamestnanci sa cítia u nás dobre a radi pracujú pre Vaillant Group. Sme na to hrdí a robíme mnoho pre to, aby sa to stalo skutočnosťou.
Tu prijímate zodpovednosť za Vašu vlastnú budúcnosť a budúcnosť našej planéty. A presne pre toto Vám ponúkame vynikajúce podmienky.

Udržateľnosť

Pôsobíme inovatívnymi výrobkami z opätovne použiteľných materiálov. A upúšťame od použitia plastových pohárov. Oboje sa počíta. Oboje sme my.
Našou víziou je vytvoriť lepšiu klímu pre ľudí a životné prostredie. Trvalo udržateľné myslenie a konanie je preto našou najvyššou prioritou. Nie je to niečo, o čom len hovoríme, ale myslíme to vážne. Pohľad na náš každodenný firemný život dokazuje, že žijeme trvalo udržateľne. Zahŕňa to veľké projekty ako naše partnerstvo s SOS Children's Villages. Alebo náš inovatívny produktový rad Green IQ s trvalo udržateľnou, vysoko energeticky účinnou a inteligentne zosieťovanou vykurovacou technológiou. Avšak podieľajú sa na tom aj malé opatrenia pri každodennej práci. To je dôvod, prečo sa naši zamestnanci tiež uistia po skončení mítingu (schôdzky), že vypli svetlá. Mnohí používajú klasický kuchynský riad, aby predišli tvorbe jednorazového odpadu. Tlačíme iba to, čo je naozaj treba. A existuje omnoho viac príkladov angažovanosti v trvalej udržateľnosti v našich prevádzkach po celom svete. Naši zamestnanci vedia, že vo Vaillant Group môžu robiť náš svet o niečo lepším. Pridajte sa k nám!
Udržateľnosť: náš program SEEDS
Naša angažovanosť v trvalej udržateľnosti sa prejavuje v ambicióznom programe: SEEDS – Sustainability for Environment, Employees, Development & Solutions and Society (trvalá udržateľnosť pre životné prostredie, zamestnancov, vývoj a spoločnosť.). SEEDS stanovuje záväzné merateľné ciele v ťažiskových oblastiach životného prostredia, zamestnancov, rozvoja, výrobkov a spoločnosti. Od tohto sú odvodené špecifické opatrenia a výsledky sú neustále vyhodnocované.
Mimoriadna angažovanosť
V 2015 získala Vaillant Group nemeckú cenu za trvalú udržateľnosť

Medzinárodnosť

Disponujeme globálnym tímom pozostávajúcim z 15 000 kolegov s viac ako 70 národnosťami. A množstvu z nich umožňujeme v prípade potreby pracovať flexibilne. Oboje sa počíta. Oboje sme my.
Sme globálna spoločnosť, ktorá distribuuje svoje výrobky do približne 60 krajín a máme 10 lokalít výroby a vývoja v 6 európskych krajinách a Číne. Využívame medzinárodné tímy, aby sme optimálne vyhoveli rôznorodým požiadavkám zákazníkov. Naši zamestnanci si cenia s tým spojenú profesionálnu a kultúrnu výmenu. Rozširuje to obzory, poskytuje nové impulzy a podporuje osobný a profesionálny rozvoj. Dôležitou súčasťou toho sú medzinárodné videokonferencie. Nechajte sa inšpirovať našou filozofiou.

Digitalizácia

Tlačíme naše vlastné 3D prototypy. A sme viac agilný v každej dimenzii našej každodennej práce. Oboje sa počíta. Oboje sme my.
Budúcnosť je digitálna - týka sa to tiež priemyslu vykurovania a klimatizácií. Pracujeme s vysoko-modernými výrobnými zariadeniami, inovatívnymi technológiami a digitalizovanými procesmi. Vždy s cieľom vytvárania inovácií, efektívnejšieho využívania energie, šetrenia zdrojov a pohodlnejšieho každodenného života našich zákazníkov v domácnostiach. Vďaka tomu je Vaillant Group inovatívny, perspektívny zamestnávateľ a ponúka vzrušujúce výzvy pre digitálnych expertov. Tvorte budúcnosť v jednom z našich digitálnych tímov.
Inteligentné riešenia od Vaillant Group
Nasledujúce príklady demonštrujú, ako používame potenciál digitalizácie v praxi:
Prostredníctvom cloudových platforiem prispôsobujeme riešenia vykurovania miestností a teplej vody požiadavkám používateľov. Umožňuje to našim zákazníkom nastaviť si požadovanú teplotu vody pre večerný relaxačný kúpeľ prostredníctvom ich smartfónu, keď sú preč.
Tiež uľahčujeme prácu špecializovaných predajcov prostredníctvom dvoch aplikácií serviceASSIST a ISA (InteractiveServiceAssistant): serviceASSIST indikuje, že sa prevádzkový stav odlišuje od normálu. Skôr než sa vyskytne porucha zariadenia, špecializovaný obchodník dostane online správu, že je potrebné skontrolovať systém. ISA (InteractiveServiceAssistant) pomáha pri údržbe, oprave a inštalácií vykurovacích zariadení. Aplikácia sprevádza používateľa nevyhnutnými krokmi s jasnými inštrukciami prostredníctvom tabletu alebo dátových okuliarov.
Digitálne tiež stále viac pracujeme pri vývoji výrobkov. Napríklad používame technológiu 3D tlače pre rýchlu a presnú výrobu, úpravy a optimalizáciu prototypov.

Kultúra

Zodpovedné rozhodnutia prijímame už vyše 145 rokov. A každoročne usporiadame vianočnú oslavu pre deti zamestnancov. Oboje sa počíta. Oboje sme my.
Pestujeme otvorenú, neformálnu firemnú kultúru, v ktorej sa správame navzájom s rešpektom a férovo a vzájomne sa podporujeme. Naši zamestnanci sa vidia ako súčasťou veľkej, medzinárodnej rodiny a vo Vaillant Group sa cítia byť doma. Množstvo z nich je s nami už dlhú dobu a podieľa sa so svojimi vedomosťami a skúsenosťami so svojimi mladšími kolegami. Táto kultúra partnerstva sa zakladá na hodnotách Vaillant Group: Podnikavosť, integrita, dôvera a nadšenie. Tieto hodnoty zjednocujú našich zamestnancov po celom svete do silnej a trvalo udržateľnej komunity, ktorá zabezpečuje, že Vaillant Group úspešne implementuje svoju víziu a ciele. Staňte sa súčasťou tejto veľkej rodiny!

Osobný rozvoj

Väčšinu manažérskych pozícií obsadzujeme z interných zdrojov. A povzbudzujeme mladších a starších kolegov, aby sa učili jedny od druhých. Oboje sa počíta. Oboje sme my.
Rôznorodosť utvára náš každodenný život. Pracujú u nás ľudia okolo 70 národností s rôznymi kvalifikáciami. Mladí začínajúci kariéru popri skúsených profesionáloch, študentoch, zamestnancoch na čiastočný a plný úväzok. Všetci majú svoje individuálne silné stránky a predstavy o svojej profesionálnej a osobnej budúcnosti. Chceme im vyhovieť tak, že koncipujeme náš personálny rozvoj zodpovedajúco rôznorodo. Pomáhame našim zamestnancom v ich cielenom rozvoji: so vzdelávaním podľa príslušnej práce a rozsiahlymi opatreniami na posilnenie a rozvoj sociálnych schopností. Našim cieľom je podporovať kontinuálne vzdelávanie našich zamestnancov, ako aj networking medzi nimi najlepším možným spôsobom.
V rámci špecifických rozvojových programov cieľovej skupiny vzdelávame tak perspektívnych, ako aj skúsených manažérov a systematicky ich pripravujeme na komplexnejšie úlohy. Týmto spôsobom dokážeme často obsadiť vedúce pozície z interných zdrojov - možno čoskoro už Vami?
Záleží nám na budúcnosti našich zamestnancov.
Zamestnávateľ
prvej voľby
0
nehôd
100%
individuálny rozvoj

Vaše výhody u nás

 NACHHALTIGKEIT
ZDRAVIE A TELESNÁ KONDÍCIA
Manažment zdravia, možnosti športovania, podnikový lekár
DIGITALISIERUNG
KULTÚRA
Podnikové večierky, sezónne udalosti ako vianočné večierky a letné festivaly
PERSPEKTÍVY ODBORNÉHO A KARIÉRNEHO RASTU
Odborné vzdelávanie, manažérske vzdelávanie
Tieto zamestnanecké výhody sú vybrané zo všetkých našich spoločností. Nie všetky služby sú dostupné v každej krajine alebo značke Vaillant Group, keďže niektoré naše značky ponúkajú svoje vlastné atraktívne zamestnanecké výhody.