PRACUJEME VO VAILLANT GROUP. STARÁME SA O LEPŠIU KLÍMU.


Vyvíjame jedno z najúčinnejších tepelných čerpadiel na trhu. A zapíname svetlá iba v prípade potreby. Oboje sa počíta. Oboje sme my.

Čo nás robím iným zamestnávateľom

 NACHHALTIGKEIT
KULTÚRA
Udržiavame férové, úctivé a tímové vzťahy. Naši zamestnanci sa považujú za veľkú, medzinárodnú rodinu.
DIGITALISIERUNG
DIGITALIZÁCIA
Podporujeme digitalizáciu. Našich výrobkov, služieb a procesov.
 NACHHALTIGKEIT
UDRŽATEĽNOSŤ
Angažujeme sa pre budúcnosť s dobrým životom. S veľkými projektmi a malými opatreniami.
INTERNATIONALITÄT
MEDZINÁRODNOSŤ
Sme úspešní po celom svete. Je to vďaka našim silným medzinárodným tímom.
OSOBNÝ ROZVOJ
Systematicky podporujeme našich zamestnancov v ich rozvoji. S individuálnou kvalifikáciou a rozvojovými programami.
Diversity
DIVERZITS A INKLUZIA
Všetkým zamestnancom poskytujeme rovnaké príležitosti a postupy šité na mieru. Prostredníctvom školení a ďalších iniciatív ich vzdelávame a vytvárame povedomie o tejto téme.
Chcete prijímať zodpovednosť za budúcnosť?
Tak vitajte vo Vaillant Group!
Pracujeme vo Vaillant Group znamená prijímať zodpovednosť za zajtrajšok. Každý prispieva k realizácii vízie lepšej klímy pre ľudí v ich domovoch a pre životné prostredie - v malej, ako aj veľkej miere: Pracujeme na komplexných, vysoko efektívnych riešeniach pre naše medzinárodné trhy. A venujeme pozornosť úspornému využívaniu energie, znižovaniu spotreby papiera a znižovaniu plastového odpadu pri našej každodennej práci. Preto je práca v našej spoločnosti omnoho viac, než len finančné a kariérne hľadisko. Nie je preto vôbec zvláštne, že naši zamestnanci sa cítia u nás dobre a radi pracujú pre Vaillant Group. Sme na to hrdí a robíme mnoho pre to, aby sa to stalo skutočnosťou.
Tu prijímate zodpovednosť za Vašu vlastnú budúcnosť a budúcnosť našej planéty. A presne pre toto Vám ponúkame vynikajúce podmienky.
Udržateľnosť Pôsobíme inovatívnymi výrobkami z opätovne použiteľných materiálov. A upúšťame od použitia plastových pohárov. Oboje sa počíta. Oboje sme my.
Našou víziou je vytvoriť lepšiu klímu pre ľudí a životné prostredie. Trvalo udržateľné myslenie a konanie je preto našou najvyššou prioritou. Nie je to niečo, o čom len hovoríme, ale myslíme to vážne. Pohľad na náš každodenný firemný život dokazuje, že žijeme trvalo udržateľne. Zahŕňa to veľké projekty ako naše partnerstvo s SOS Children's Villages. Alebo náš inovatívny produktový rad Green IQ s trvalo udržateľnou, vysoko energeticky účinnou a inteligentne zosieťovanou vykurovacou technológiou. Avšak podieľajú sa na tom aj malé opatrenia pri každodennej práci. To je dôvod, prečo sa naši zamestnanci tiež uistia po skončení mítingu (schôdzky), že vypli svetlá. Mnohí používajú klasický kuchynský riad, aby predišli tvorbe jednorazového odpadu. Tlačíme iba to, čo je naozaj treba. A existuje omnoho viac príkladov angažovanosti v trvalej udržateľnosti v našich prevádzkach po celom svete. Naši zamestnanci vedia, že vo Vaillant Group môžu robiť náš svet o niečo lepším. Pridajte sa k nám!
Udržateľnosť: náš program SEEDS
Naša angažovanosť v trvalej udržateľnosti sa prejavuje v ambicióznom programe: SEEDS – Sustainability for Environment, Employees, Development & Solutions and Society (trvalá udržateľnosť pre životné prostredie, zamestnancov, vývoj a spoločnosť.). SEEDS stanovuje záväzné merateľné ciele v ťažiskových oblastiach životného prostredia, zamestnancov, rozvoja, výrobkov a spoločnosti. Od tohto sú odvodené špecifické opatrenia a výsledky sú neustále vyhodnocované.
Mimoriadna angažovanosť
V 2015 získala Vaillant Group nemeckú cenu za trvalú udržateľnosť
Medzinárodnosť Disponujeme globálnym tímom pozostávajúcim z 17 000 kolegov s viac ako 70 národnosťami. A množstvu z nich umožňujeme v prípade potreby pracovať flexibilne. Oboje sa počíta. Oboje sme my.
Sme globálna spoločnosť, ktorá distribuuje svoje výrobky do približne 60 krajín a máme 10 lokalít výroby a vývoja v 6 európskych krajinách a Číne. Využívame medzinárodné tímy, aby sme optimálne vyhoveli rôznorodým požiadavkám zákazníkov. Naši zamestnanci si cenia s tým spojenú profesionálnu a kultúrnu výmenu. Rozširuje to obzory, poskytuje nové impulzy a podporuje osobný a profesionálny rozvoj. Dôležitou súčasťou toho sú medzinárodné videokonferencie. Nechajte sa inšpirovať našou filozofiou.
Digitalizácia Tlačíme naše vlastné 3D prototypy. A sme viac agilný v každej dimenzii našej každodennej práce. Oboje sa počíta. Oboje sme my.
Budúcnosť je digitálna - týka sa to tiež priemyslu vykurovania a klimatizácií. Pracujeme s vysoko-modernými výrobnými zariadeniami, inovatívnymi technológiami a digitalizovanými procesmi. Vždy s cieľom vytvárania inovácií, efektívnejšieho využívania energie, šetrenia zdrojov a pohodlnejšieho každodenného života našich zákazníkov v domácnostiach. Vďaka tomu je Vaillant Group inovatívny, perspektívny zamestnávateľ a ponúka vzrušujúce výzvy pre digitálnych expertov. Tvorte budúcnosť v jednom z našich digitálnych tímov.
Inteligentné riešenia od Vaillant Group
Nasledujúce príklady demonštrujú, ako používame potenciál digitalizácie v praxi:
Prostredníctvom cloudových platforiem prispôsobujeme riešenia vykurovania miestností a teplej vody požiadavkám používateľov. Umožňuje to našim zákazníkom nastaviť si požadovanú teplotu vody pre večerný relaxačný kúpeľ prostredníctvom ich smartfónu, keď sú preč.
Tiež uľahčujeme prácu špecializovaných predajcov prostredníctvom dvoch aplikácií serviceASSIST a ISA (InteractiveServiceAssistant): serviceASSIST indikuje, že sa prevádzkový stav odlišuje od normálu. Skôr než sa vyskytne porucha zariadenia, špecializovaný obchodník dostane online správu, že je potrebné skontrolovať systém. ISA (InteractiveServiceAssistant) pomáha pri údržbe, oprave a inštalácií vykurovacích zariadení. Aplikácia sprevádza používateľa nevyhnutnými krokmi s jasnými inštrukciami prostredníctvom tabletu alebo dátových okuliarov.
Digitálne tiež stále viac pracujeme pri vývoji výrobkov. Napríklad používame technológiu 3D tlače pre rýchlu a presnú výrobu, úpravy a optimalizáciu prototypov.
Kultúra Zodpovedné rozhodnutia prijímame už vyše 145 rokov. A každoročne usporiadame vianočnú oslavu pre deti zamestnancov. Oboje sa počíta. Oboje sme my.
Pestujeme otvorenú, neformálnu firemnú kultúru, v ktorej sa správame navzájom s rešpektom a férovo a vzájomne sa podporujeme. Naši zamestnanci sa vidia ako súčasťou veľkej, medzinárodnej rodiny a vo Vaillant Group sa cítia byť doma. Množstvo z nich je s nami už dlhú dobu a podieľa sa so svojimi vedomosťami a skúsenosťami so svojimi mladšími kolegami. Táto kultúra partnerstva sa zakladá na hodnotách Vaillant Group: Odvaha, nadšenie a integrita. Tieto hodnoty zjednocujú našich zamestnancov po celom svete do silnej a trvalo udržateľnej komunity, ktorá zabezpečuje, že Vaillant Group úspešne implementuje svoju víziu a ciele. Staňte sa súčasťou tejto veľkej rodiny!
Osobný rozvoj Väčšinu manažérskych pozícií obsadzujeme z interných zdrojov. A povzbudzujeme mladších a starších kolegov, aby sa učili jedny od druhých. Oboje sa počíta. Oboje sme my.
Vzdelávanie
V súčasnosti je mimoriadne dôležité neustále sa učiť. Držať krok so zrýchľujúcim sa tempom zmien si vyžaduje nové vedomosti a kompetencie. Preto v skupine Vaillant poskytujeme vynikajúcu kvalifikáciu prostredníctvom najmodernejších metód v celosvetovom meradle pod záštitou Vaillant Group Academy. Týmto pomáhame našim zamestnancom rozvíjať sa cielene: pomocou kvalifikácie špecifickej pre dané pracovné miesto a komplexných opatrení na posilnenie a rozvoj sociálnych zručností. Celkovo sa snažíme čo najlepšie podporovať neustále vzdelávanie našich zamestnancov, ako aj ich vzájomné prepojenie.
Rozvoj talentov
Rozvoj a udržanie našich talentov je tiež jednou z hlavných priorít skupiny Vaillant. Preto skupina Vaillant Group vytvorila Skupinu talentov, ktorej cieľom je usmerňovať plánovanie kariéry týchto talentov a ich cielený rozvoj. Táto skupina tiež podporuje naše talenty pri rozširovaní ich kontaktov mimo ich vlastnej funkcie a krajiny a zvyšuje ich viditeľnosť v rámci skupiny Vaillant Group. Týmto spôsobom kvalifikujeme našich budúcich skúsených manažérov a systematicky ich pripravujeme na komplexnejšie úlohy. Týmto spôsobom sa nám často darí obsadzovať vedúce pozície interne - možno už čoskoro aj Vami?
Diverzita & Inklúzia Ku všetkým našim zamestnancom sa správame dôstojne a s rešpektom, bez ohľadu na ich pôvod. Ponúkame im workshopy, školenia a informačné platformy o témach D&I. Oboje sa ráta. Oboje sme my.
To, že sme rôznorodá a inkluzívna spoločnosť, je viditeľné v mnohých oblastiach našej činnosti. Chápeme a vážime si rozdielnosť i podobnosť. Chceme poskytovať rovnaké príležitosti a na mieru šité postupy zamerané na rozvoj rôznych zručností. Diskutujeme o súčasnom stave na základe inovatívnych poznatkov a zavádzame nekonvenčné spôsoby práce, ktoré rozvíjajú kreativitu a digitalizáciu. Naším cieľom je pracovať ako jeden tím a s našimi vzájomne sa obohacujúcimi rozdielmi dosiahnuť ešte lepšie obchodné výsledky.
Okrem ďalších iniciatív ponúkame semináre „Nevedomé predsudky“, ktorými chceme zvýšiť úroveň povedomia a podporiť vzdelávanie všetkých našich zamestnancov a manažérov v oblasti diverzity a inklúzie na pracovisku. Ďalej poskytujeme virtuálne školenie „Medzikultúrna spolupráca“. Na školení sa tímy učia zdokonaľovať svoje schopnosti pri riešení konfliktov a komunikačné zručnosti v multikultúrnych organizáciách. V našich medzikultúrnych príručkách sa naši zamestnanci dozvedia o rôznych aspektoch diverzity a inklúzie, ako sú spoločenské normy, etika podnikania a štýly komunikácie pre niekoľko krajín. Pravidelne každý mesiac prinášame rozhovory so zamestnancami z našich medzinárodných a rôznorodých tímov a dávame im príležitosť podeliť sa o svoje názory na diverzitu a inklúziu.
Záleží nám na budúcnosti našich zamestnancov.
Zamestnávateľ
prvej voľby
0
nehôd
100%
individuálny rozvoj

Vaše výhody u nás

 NACHHALTIGKEIT
ZDRAVIE A TELESNÁ KONDÍCIA
Manažment zdravia, možnosti športovania, podnikový lekár
DIGITALISIERUNG
KULTÚRA
Podnikové večierky, sezónne udalosti ako vianočné večierky a letné festivaly
PERSPEKTÍVY ODBORNÉHO A KARIÉRNEHO RASTU
Odborné vzdelávanie, manažérske vzdelávanie
Tieto zamestnanecké výhody sú vybrané zo všetkých našich spoločností. Nie všetky služby sú dostupné v každej krajine alebo značke Vaillant Group, keďže niektoré naše značky ponúkajú svoje vlastné atraktívne zamestnanecké výhody.